Co lekarz powinien wiedzieć o marketingu?

Co lekarz powinien wiedzieć o marketingu?
Można zadać sobie pytanie – po co w ogóle lekarzowi wiedza z zakresu marketingu? Wydaje się, że w codziennej praktyce lekarskiej nie jest mu do niczego potrzebna. Nic bardziej mylnego. Oto krótki, praktyczny kurs marketingu w medycynie.
Lekarz prowadzący praktykę lekarską jest podmiotem funkcjonującym na rynku, ze wszelkimi tego konsekwencjami. Jest stale poddawany regułom rządzącym marketingiem. I nie mówimy tu o sytuacji, w której jest normalnym konsumentem na rynku, ale o jego codziennej pracy.
 
Lekarz (podobnie zresztą jak każdy z nas) codziennie buduje – świadomie czy mniej świadomie – swoją markę osobistą (personal brand). Marka osobista to – zgodnie z definicją – strategia marketingowa polegająca na budowaniu reputacji i zwiększaniu wartości na rynku pracy. To zawodowy wizerunek lekarza głównie wśród pacjentów, ale również wśród współpracowników, kooperantów, innych lekarzy.
 
Na wizerunek każdego lekarza, czyli jego markę osobistą składa się wiele elementów, zaczynając od jego wiedzy, doświadczenia zawodowego, sposobu pracy z pacjentem, osobowości, empatii, a kończąc na umiejętności współpracy.
 
Marka osobista jest niezmiernie ważna dla każdego człowieka, a dla lekarza ma szczególne znaczenie. Daje reputację i rozpoznawalne nazwisko. Marka zawodowa budowana na nazwisku wymaga szczególnej odpowiedzialności i wyjątkowej dbałości o jej wartość.
 
Dobrze zbudowana marka osobista lekarza świadczy o jego profesjonalizmie, buduje zaufanie i pozwala na pozyskiwanie nowych pacjentów dzięki rekomendacjom przekazywanym przez pacjentów innym osobom (tzw. marketing szeptany, który jest jedną z najbardziej skutecznych form reklamy). Wg badań firmy Nielsen 90% konsumentów ufa rekomendacjom znajomych, zaś 70% ma zaufanie do opinii zamieszczanych w sieci.
 
Markę osobistą można (a nawet należy) odpowiednio wykreować na rynku. Trzeba na początek zadać sobie kilka pytań i na nie odpowiedzieć: jak chcę być postrzegany/a przez otoczenie? Co oferuję innym? Co mnie wyróżnia? Następnie należy wyznaczyć sobie cel, do którego jesteśmy przekonani i który pozwoli nam osiągnąć pożądany wizerunek. Łatwiej jest zrealizować swój cel, gdy podzielimy go na cele mniejsze, wyznaczymy terminy ich realizacji.
 
Działaniami pomagającymi osiągnąć określony cel mogą być np. dodatkowe szkolenia, praktyki, warsztaty, specjalistyczna lektura, nauka umiejętności miękkich, zarządzania grupą, coaching itp.
 
Niezmiernie istotnym elementem wizerunku lekarza jest jego styl pracy z pacjentem. To, w jaki sposób lekarz słucha pacjenta, rozmawia z nim i jak go traktuje, wpływa bezpośrednio nie tylko na jego wizerunek, ale również na zdrowie oraz samopoczucie pacjenta. Generalnie, zasada jest taka – lekarzu, traktuj pacjenta tak, jak sam chciałbyś być traktowany. Bo jeśli sam nie jesteś jeszcze pacjentem, no cóż –to tylko kwestia czasu...
 
Chory człowiek potrzebuje życzliwości i szacunku ze strony lekarza. Uważnego wysłuchania, starannego zbadania, cierpliwego omówienia diagnozy i sposobu leczenia. I uśmiechu na przywitanie. Tylko tyle i aż tyle.
 
Oczywiście w nawale pracy – dużej liczby pacjentów i biurokracji – lekarz nie może na wizytę pacjenta przeznaczyć tyle czasu, ile by on chciał i potrzebował, ale – jak to w życiu – ostatecznie ważniejsza jest jakość, a nie czas poświęcony pacjentowi.
 
Podstawowym celem wizyty u lekarza jest uzyskanie od niego kompetentnej porady lekarskiej. Ale jeśli lekarz dołoży do tego uśmiech, uwagę, cierpliwość i życzliwość to wszystko sprawi, że jego marka osobista będzie bardzo mocna.
 
Już dziś możesz: zastanowić się jaka jest Twoja marka osobista. W jaki sposób ją budujesz?Jak jesteś postrzegana/y przez innych?  
 
Dużo większe znaczenie ma wiedza marketingowa dla lekarzy, którzy prowadzą gabinety lekarskie, przychodnie, kliniki, szpitale. Tutaj wiedza i praktyka marketingowa jest podstawą skutecznego i efektywnego zarządzania.
 
Lekarze codziennie muszą odpowiadać na wiele wiele pytań, m.in.: jak pozyskać większą liczbę pacjentów, w jaki sposób ich zatrzymać, jak i gdzie się reklamować, jak się wyróżnić spośród konkurencji, jak budować pożądany wizerunek na rynku, kto jest i kto może być moim pacjentem (grupy docelowe), jak osiągnąć przewagę konkurencyjną.
 
Małgorzata Telega
ekspert ds. marketingu strategicznego
 i innowacyjnego rozwoju biznesu
mtelega@op.pl