Public Relations w medycynie

Reklama i PR są podstawą strategii komunikacji z otoczeniem. Wobec specyfiki funkcjonowania placówek medycznych na rynku oraz ograniczeń nałożonych przez ustawodawcę w dużo większym stopniu w tej strategii powinny być wykorzystane dostępne narzędzia związane z Public Relations.

Reklama w medycynie

W Polsce obowiązuje zakaz reklamy świadczeń zdrowotnych (zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654) przez podmioty wykonujące działalność leczniczą. Oznacza to, że w świetle obowiązującego prawa lekarze oraz placówki służby zdrowia mogą informować o zakresie i rodzaju świadczonych usług pod warunkiem, że przekaz informacji nie ma cech reklamy.

Co lekarz powinien wiedzieć o marketingu?

Można zadać sobie pytanie – po co w ogóle lekarzowi wiedza z zakresu marketingu? Wydaje się, że w codziennej praktyce lekarskiej nie jest mu do niczego potrzebna. Nic bardziej mylnego. Oto krótki, praktyczny kurs marketingu w medycynie.

Jak zneutralizować wewnętrznego krytyka?

Znasz pewnie ten wewnętrzy głos mówiący: „znów ci się nie udało”, „jesteś kiepski”, „jak mogłaś być tak głupia”… Ten głos rani. Powoduje, że tracisz wiarę w siebie i zaprzestajesz dalszych prób. Jak radzić sobie ze swoim wewnętrznym krytykiem?

Jak wyznaczać cele osobiste i zawodowe?

Pozornie mogłoby się wydawać, że nie ma nic prostszego niż określenie tego, co chce się osiągnąć. Jednak dla bardzo wielu ludzi bywa to trudne lub wpędza ich w pułapki psychologiczne.

Na co należy zwracać uwagę przy wyznaczaniu celów?

Marka osobista

Nie możesz we współczesnych realiach być samotną wyspą. Nawet jeśli jesteś najlepszy.

Nawet jeśli posiadasz ogromną wiedzę, doświadczenie i zrobiłeś wszystko, co radzono Ci w marketingowych podręcznikach.

Jak się zostaje zamożnym człowiekiem?

Praca na swoim daje znacznie większe szanse na dołączenie do grona 10 milionów bogatych ludzi na świecie

a praca na etacie, w znakomitej większości przypadków, uniemożliwia osiągnięcie statusu bogatego człowieka.

Jak się zmotywować do zmiany pracy?

Wiele osób podczas sesji coachingu kariery mówi mi, że bardzo chce zmienić pracę, bo obecnej ma już dosyć.

Jednak, gdy pytam, jakie konkretnie kroki podjęły w tym kierunku, okazuje się, że było ich niewiele… Co nas blokuje? Jak przełamać ten impas?

Co chcesz zmienić w świecie?

Zanim zaczniesz budować silną markę, zdolną strącić koronę z głowy lidera, musisz sobie wyraźnie uświadomić, co chcesz zmienić w otaczającym świecie. Musisz nadać swojej marce wizję.

Komunikacja zawodowa – niewerbalna

Komunikacja niewerbalna to inaczej mowa ciała. W całości przekazu informacji płynącej do odbiorcy 55% efektu uzyskuje się mimiką twarzy i gestykulacją.

38% treści komunikatu przekazujemy tonem głosu, zaś słowami zaledwie 7%. Oznacza to, że 93% komunikacji odbywa się bez użycia słów, zaś pozostała część to przekaz werbalny.