Jak skutecznie pozyskać pacjentów?

Jak skutecznie pozyskać pacjentów?

Odpowiedź na to proste pytanie składa się z kilku podstawowych kwestii. Kim są obecni i potencjalni pacjenci? Jak jest sytuacja konkurencyjna na rynku? Jak wyróżnić się na rynku?

 1. Kim są obecni i potencjalni pacjenci, czyli segmentacja rynku
Segmentacja rynku to sposób podziału rynku na w miarę jednorodne grupy, które z uwagi na podobieństwo cech ujawniają podobny popyt na produkty lub usługi. Jest bardzo wiele kryteriów podziału rynku i często stosowane są one łącznie, ale tymi podstawowymi są zawsze następujące kryteria: wieku, płci, miejsca zamieszkania, dochodów, potrzeb (w przypadku placówek medycznych – schorzeń, potrzeb zdrowotnych).
 
Po dokonaniu segmentacji rynku, czyli identyfikacji grup docelowych (segmentów rynku)  należy ocenić ich atrakcyjność (wielkość, potencjał, tj. poziom dochodów, możliwość występowania nowych potrzeb), wybrać te najbardziej atrakcyjne, a następnie opracować sposób dotarcia do nich,  pozyskania i  komunikacji, czyli strategię marketingową.
 
Na przykład: właściciel gabinetu stomatologicznego rozpoczynający działalność  powinien przeanalizować rynek swoich potencjalnych klientów pod kątem:
 • kryterium wieku – dzieci, nastolatkowie, osoby dorosłe czy osoby dojrzałe 50+, 70+,
 • kryterium płci: kobiety czy mężczyźni.
 • kryterium miejsca zamieszkania: okoliczni mieszkańcy, z całego miasta, województwa, z całej Polski czy z zagranicy (kraje sąsiadujące czy inne),
 • kryterium dochodowe: czy oferta dla zamożnych, czy raczej dla osób o przeciętnych dochodach – od tego zależy zakres oferowanych usług oraz ich jakość w sensie zakresu diagnostyki, użytych materiałów itp.
 
Każda z tych grup ma inne potrzeby, schorzenia. Każda ma inny potencjał – na dziś i na przyszłość. Po dokonaniu takiej analizy, należy wstępnie wybrać te najbardziej interesujące. Im mniej, tym większa skuteczność działań przy ograniczonych środkach.  Następnie należy uzyskać maksimum dostępnych informacji o wybranych segmentach rynku. Czyli doprecyzowanie:  kto to jest, z jakimi problemami zdrowotnymi może się borykać lub jakie potrzeby zdrowotne może mieć, w jakim jest wieku, jakie ma dochody, skąd pozyskuje informacje, co sobie ceni itp. Te wszystkie informacje będą potrzebne, aby skutecznie pozyskać i zatrzymać pacjentów.
Kolejnym krokiem jest  analiza konkurencji w tych segmentach rynku.
 
 1. Jak jest sytuacja konkurencyjna na rynku?
Nie jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie. W tym celu należy:
 • zidentyfikować konkurencję – czyli kto jeszcze oferuje takie same lub podobne usługi,
 • oszacować siłę konkurentów (ich pozycję na rynku)  poprzez próbę oceny ich udziału w rynku – ilościowego (ilu pacjentów jest przyjmowanych) oraz wartościowego (jakie dochody się z tym wiążą),
 • zrobić ranking najważniejszych konkurentów,
 • określić wszystkie grupy docelowe tych konkurentów (kto jest pacjentem konkurencji) – czy dokładnie te same wybrane przez nas grupy pacjentów czy inne,
 • określić wyróżniki najważniejszych konkurentów – czyli czy wyróżniają się na rynku, z czym pacjenci ich kojarzą – jedna najważniejsza cecha.
 
 1. Jak wyróżnić się na rynku?
Kluczowa kwestia. W obecnych czasach nadmiaru informacji jest niezmiernie trudno - w sposób istotny i trwały - wyróżnić się spośród konkurencji.  Tym wyróżnikiem powinna być  taka cecha lub emocja, która jest niezmiernie ważna dla naszych klientów, a nie jest jeszcze zawłaszczona przez konkurencję.
 
Można np. podkreślać:
 • uniwersalność, kompletność oferowanych usług specjalistycznych,
 • super nowoczesną diagnostykę - światowy poziom,
 • wyjątkowa szybkość w działaniu – wyniki analiz, dostępne terminy i wyniki badań diagnostycznych i wraz z opisami,
 • bardzo wąska specjalizacja – bogata wiedza i praktyka,
 • wyjątkowa obsługa pacjentów- łatwy kontakt z placówką (wiele możliwości kontaktu), telemedycyna (czaty z lekarzem); preferencje dla stałych pacjentów itp.
 
Już dziś możesz: zastanowić się nad odpowiedziami na te trzy ważne pytania. Stanowią one podstawę skutecznego marketingowego funkcjonowania na rynku.  
 
 
Małgorzata Telega
ekspert ds. marketingu strategicznego
 i innowacyjnego rozwoju biznesu
mtelega@op.pl