Reklama w medycynie

Reklama w medycynie
W Polsce obowiązuje zakaz reklamy świadczeń zdrowotnych (zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654) przez podmioty wykonujące działalność leczniczą. Oznacza to, że w świetle obowiązującego prawa lekarze oraz placówki służby zdrowia mogą informować o zakresie i rodzaju świadczonych usług pod warunkiem, że przekaz informacji nie ma cech reklamy.
To niezmiernie duże ograniczenie, biorąc pod uwagę olbrzymie możliwości, jakie daje dziś reklama. Jej wiele funkcji należy ograniczyć (zgodnie z prawem) tylko do tej jednej – informacyjnej. To trudne, ale oczywiście możliwe.

Można zaryzykować stwierdzenie, że najważniejszą formą reklamy w usługach medycznych jest marketing szeptany. Są to (najprościej definiując) różnego typu subiektywne rekomendacje, plotki, opinie dotyczące osób, produktów, usług czy działań. Mają one ogromną moc. Dla przypomnienia wg badań firmy Nielsen 90% konsumentów ufa rekomendacją znajomych, zaś 70% ma zaufanie do opinii zamieszczanych w sieci.

Reklama on-line
Powszechnie stosowaną formą prezentacji placówek medycznych i lekarzy jest ich obecność w Internecie. Standardem jest strona internetowa. Prawie 100% placówek medycznych już ją posiada. Najbardziej popularną formą obecności lekarzy w Internecie są ich profile na medycznych portalach społecznościowych, z których najbardziej popularne są: ZnanyLekarz.pl, RankingLekarzy.pl oraz Dobrylekarz.info.
 
Najczęściej profile te zawierają imię i nazwisko lekarza, specjalizację, jego zdjęcie, adres placówki, w której przyjmuje pacjentów, opinie pacjentów na jego temat. Coraz powszechniejsza staje się też usługa umożliwiająca umawianie wizyt za pomocą takiego profilu.

Lekarz można też rozważyć zwiększenie zakresu współpracy z wybranymi portalami. Niektóre z nich dają bowiem możliwość stałej współpracy i tym samym szerszego dotarcia do potencjalnych pacjentów – poprzez wizytówkę lekarza na portalu, oceny pacjentów, mechanizm umawiania wizyt oraz powiązania z istniejącą stroną internetową lekarza (poprzez wspólny kalendarz wizyt oraz stałe uzupełnianie dobrych opinii o lekarzu). Współpraca z profilem przynosi również lekarzom korzyść polegającą na tym, że to portal zajmuje się reklamą i pozycjonowaniem witryny w Internecie.

Kolejną formą obecności lekarzy i placówek medycznych w Internecie są profile w tzw. social mediach, np. Facebook`u, oraz udział w forach internetowych. Trzeba pamiętać, że tego typu działalność wymaga szczególnej staranności i systematycznej aktywności.

Reklama tradycyjna
Powszechnie wykorzystywana formą jest reklama prasowa. Są to przede wszystkim ogłoszenia lub wywiad z lekarzem. W przypadku placówki medycznej lub lekarza specjalisty, dla których grupą docelową są okoliczni mieszkańcy, którzy poszukują informacji w prasie, bardzo skuteczna jest obecność w gazecie lokalnej.

Poza tym wykorzystywane są inne tradycyjne formy i nośniki reklamy, takie jak: tablice i informacje na zewnątrz budynków, tablice informacyjne na drogach dojazdowych, ulotki, wizytówki, foldery, gadżety reklamowe, typu długopisy, kalendarzyki, magnesy itp.

Niezmiernie ważnym zagadnieniem przy tworzeniu reklamy dla placówek medycznych i lekarzy są sposób i forma przekazania informacji: ilość informacji, sposób ich sformułowania, identyfikacja wizualna, spójność komunikacyjna, podkreślanie wyróżnika.
 
Już dziś możesz zastanowić się, jakie formy reklamy możesz jeszcze wykorzystać w swojej działalności.  
 
 
Małgorzata Telega
ekspert ds. marketingu strategicznego
 i innowacyjnego rozwoju biznesu
mtelega@op.pl