Szpiczak plazmocytowy i innedyskrazje plazmocytowe

Szpiczak plazmocytowy i innedyskrazje plazmocytowe
Pod redakcją Anny Dmoszyńskiej i Krzysztofa Giannopoulosa
Format: B5, str. 388, oprawa miękka
Cena: 96 zł
Postęp, jaki obserwujemy w ostatnich dwóch dekadach dotyczący szpiczaka, spowodował diametralną różnicę w podejściu terapeutycznym. „Szpiczak plazmocytowy i inne dyskrazje plazmocytowe” stanowi źródło najnowszej wiedzy, uwzględniające rozwój nauki w tym zakresie. Autorzy publikacji idą nawet o krok dalej, nakreślając przyszłe kierunki leczenia poprzez omówienie leków, które w najbliższym czasie będą zaaprobowane przez Europejską Agencję Medyczną (EMA).


szpiczak

W książce przedstawiono patogenezę szpiczaka i innych gammapatii monoklonalnych w oparciu o zaburzenia cytogenetyczne i molekularne oraz ich wpływ na wybór leczenia, co w sposób przystępny obrazują liczne algorytmy. Dodatkowym wsparcie merytorycznym dla Czytelników jest bogaty materiał ilustracyjny. Podręcznik został napisany przez zespół autorów złożonych z wybitnych specjalistów omawianych tematów skupionych wokół Polskiej Grupy Szpiczakowej.

Publikacja polecana jest zarówno dla hematologów zajmujących się leczeniem szpiczaka, jak i dla specjalistów chorób wewnętrznych. Nowe leki wprowadzone do terapii szpiczaka plazmocytowego nie tylko zwiększyły arsenał dostępnych środków, ale zmieniły także standardy leczenia tej choroby.