Nowoczesne techniki obrazowania GE nadzieją na skuteczną walkę z chorobami nowotworowymi

Nowoczesne techniki obrazowania GE nadzieją na skuteczną walkę z chorobami nowotworowymi
Obrazowanie medyczne, stanowiące jeden z obszarów radiologii daje nadzieję na wcześniejsze wykrywanie chorób nowotworowych i dobranie odpowiednich metod leczenia. GE Healthcare opracowuje czynniki wykorzystywane w technikach obrazowania medycyny nuklearnej oraz testy z zakresu diagnostyki molekularnej, pomagające w postawieniu właściwej diagnozy i określeniu stadium nowotworu.
Choroby nowotworowe pozostają jedną z głównych przyczyn śmierci na świecie i oprócz cierpienia, jakie wywołują, stanowią także ogromny koszt dla społeczeństwa. GE Healthcare przeznacza corocznie ponad miliard dolarów na badania i rozwój technologii medycznych, kładąc przy tym szczególny nacisk na leczenie chorób nowotworowych.
 
Zainteresowanie GE technologiami umożliwiającymi leczenie i łagodzenie skutków nowotworów nie ogranicza się jedynie do tradycyjnych metod obrazowania, takich jak: ultrasonografia, promienie rentgenowskie, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny czy emisyjna tomografia pozytonowa. Systemy mikroskopowe wysokiej rozdzielczości wykorzystywane w badaniach prowadzonych w obszarze nauk biologicznych GE oraz inne narzędzia i technologie obrazowania pomagają naukowcom na całym świecie coraz głębiej wnikać w przyczyny chorób nowotworowych. Wiedza ta zaowocuje rozwojem nowych obszarów medycyny.
 
 „GE odgrywa kluczową rolę w rozwoju terapii komórkowej czy immunoterapii. Już dziś pracujemy nad technologiami, dzięki którym te nowe dziedziny medycyny znajdą swoje realne zastosowanie. Pozwala to z nadzieją myśleć o leczeniu chorób nowotworowych w przyszłości. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się w ostatnim czasie immunoterapia. Istnieją powody aby przypuszczać, iż jest ona pomocna w terapii niektórych rodzajów nowotworów, których leczenie przedstawiało dotychczas znaczne trudności, na przykład różnych typów białaczek i czerniaków. W przyszłości śledzenie postępów tych nowych metod leczenia wymagać będzie szerokiej wiedzy z zakresu obrazowania medycznego” – powiedziała Anna Kasprzak, dyrektor generalny GE Healthcare na terenie Północnej Europy Wschodniej podczas konferencji GE Healthcare Cancer Imaging Conference, która odbyła się w Ossie w dniach 12-14 czerwca 2015 roku.
 
Konferencja w Ossie zgromadziła wielu wybitnych prelegentów. Podczas spotkania omówiono szereg zagadnień, w tym postępy w diagnostyce nowotworów, których rozpoznawanie wciąż pozostaje dużym wyzwaniem dla lekarzy, znaczenie badań przesiewowych dla wczesnego rozpoznania choroby, choroby nowotworowe u dzieci, przyszłość takich metod obrazowania, jak emisyjna tomografia pozytonowa czy rezonans magnetyczny, a także wyzwania związane ze zmniejszaniem dawki promieniowania.
 
„Choroby nowotworowe potrafią tragicznie naznaczyć ludzkie życie. W ten czy inny sposób nowotwór może dotknąć każdego z nas w dowolnym momencie naszego życia – pacjentów, ich rodziny i przyjaciół, a nawet nas. Wierzę jednak, że mamy wszelkie powody, by
z optymizmem patrzyć w przyszłość – dodała Anna Kasprzak.
 
Przyszłość niesie ze sobą wiele poważnych wyzwań i będą one wymagały zaangażowania wszystkich uczestników sektora opieki medycznej – radiologów, lekarzy klinicznych, naukowców, decydentów, regulatorów, a także firm, które, tak jak GE Healthcare, dysponują szeroką wiedzą z zakresu biologii i doświadczeniem w realizowaniu dużych projektów
z dziedziny inżynierii medycznej.
 
Informacje o GE
 
GE (NYSE: GE) sięga wyobraźnią dalej niż inni oraz tworzy unikalne w skali światowej rozwiązania i technologie, które sprawiają, że świat funkcjonuje sprawniej. GE w niepowtarzalny sposób łączy świat materialny i cyfrowy. W swoich laboratoriach i zakładach, a także we współpracy z klientami, GE nadaje kształt kolejnej rewolucji przemysłowej – dzięki temu wprawia w ruch, zasila energią, buduje i leczy świat.

www.ge.com
 
Kontakt z firmą GE:

Alicja Lewandowska
Grayling
Al. Jana Pawła II 80, lok. 10A
01-031 Warszawa
Tel. +48 22 536 04 57
Tel. Kom. +48 607 070 365
e-mail: alicja.lewandowska@grayling.com

Iga Wilczyńska
Grayling
Al. Jana Pawła II 80, lok. 10A
01-031 Warszawa
Tel. +48 22 536 04 60
Tel. Kom. + 48 609 505 279
e-mail: iga.wilczynska@grayling.com