Kolejny mural na 250-lecie Teatru Polskiego

Kolejny mural na 250-lecie Teatru Polskiego
Powołanie Teatru Narodowego w 1765 roku stało się jednym z prymarnych wydarzeń, konstytuujących system auspicji państwa nad powszechnie dostępną kulturę. W tym roku przypada okrągła rocznica tego wydarzenia. Z tej okazji w całym kraju inicjowane i prowadzone są różnorodne projekty, których koordynatorem jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.
Bogatemu programowi obchodów towarzyszą także street art’owe przedsięwzięcia, m.in. murale. Ich autorskie wersje, komentujące rzeczywitość i obrazujące sytuacje społeczno-kulturalne, powstały do tej pory w Krakowie i we Wrocławiu, a kolejne zaplanowano także w Bydgoszczy – tu pomysłodawcą jest Jakub Woynarowski, ubiegłoroczny laureat Paszportu „Polityki” w dziedzinie sztuk wizualnych, a także w Słupsku. Udział ulicznych artystów w obchodach jest mocno zauważalny, a stanowi próbę włączenia do dialogu o teatrze artystów o odmiennym profilu działania.
 
Także w Gorzowie Wielkopolskim trwają prace nad podobnym przedsięwzięciem. Mural utworzony na północnej ścianie Sceny Kameralnej Teatru im. J. Osterwy wyłoniony został w konkursie spośród 40 prac. Jego zwycięzca, Karol Zydor, artysta pochodzący z Wielenia, z wykształcenia jest architektem, malarzem i grafikiem. Projekt, jaki zaproponował, przedstawia rozłożyste, dwustuletnie drzewo, konarami przebijające się ponad sceniczne deski. Wizualizuje stateczność oraz trwanie teatralnego życia. Koronę drzewa zamiast liści tworzą scenariusze i dramaty, zaś jego majestatyczne korzenie stanowią o kulturowej świadomości wielu pokoleń.  Według autora teatr zawsze będzie żywą odskocznią od wirtualnego świata. Wernisaż muralu odbędzie się 11 września br.
 
Wszystkim przedsięwzięciom rocznicowym przyświecają jednakowe cele: przede wszystkim przedstawienie funkcji publicznego teatru jako wspieranego ze wspólnych zasobów miejsca dialogu obywatelskiego, podkreślenie artystycznych osiągnieć teatru na przestrzeni epok oraz jego popularyzacja  i zachęcenie do czynnego współudziału w jego istnieniu.
 
Pozostając w klimacie teatru, warto przypomnieć, że w tym roku przypada także m.in. 130 rocznica urodzin Stanisława Ignacego Witkiewicza „Witkacego” i 100 rocznica urodzin Tadeusza Kantora.
 
Magdalena Jacyno
 
 
 
 
poprzedni artykuł