Naukowcy zidentyfikowali „gen młodości"?

Naukowcy zidentyfikowali „gen młodości
Odnalezienie sposobu na zachowanie młodości jest od wieków pożądane przez człowieka. Wcześniejsze badania dowiodły, że za nasz wygląd odpowiedzialne są zarówno predyspozycje genetyczne, jak i czynniki środowiskowe. Niektóre analizy przemawiają również za tym, że wiek człowieka oceniany na podstawie jego wyglądu może również odzwierciedlać ogólne zdrowie, a nawet ryzyko śmierci. Badacze z Holandii odkryli gen, który jest częściowo odpowiedzialny za bardziej „młodzieńczy" wygląd.
Grupa naukowców z Manfred Kayser of Erasmus Medical Center University Medical Center w Rotterdamie w ramach badań przeanalizowała ponad 8 000 000 wariantów DNA. Użyto danych pozyskanych od 2 600 osób. Okazało się, że gen MC1R koreluje z wiekiem ocenianym na podstawie wyglądu twarzy. Osoby, które posiadały pewien określony jego wariant, były postrzegane przez innych jako 2 lata młodsze niż w rzeczywistości. Efekt ten był niezależny od wieku chronologicznego, płci i ilości zmarszczek.

Gen MC1R koduje receptor nazywany melanokortyną 1. Receptor ten odgrywa rolę w warunkowaniu barwy skóry, włosów i oczu. Jeden z jego wariantów jest obecny u pacjentów z jasną cerą, rudymi włosami i piegami. Zmniejszenie funkcji tego receptora jest związane z większą wrażliwością na promieniowanie słoneczne i predyspozycją do rozwoju nowotworów skóry. Inne funkcje genu MC1R obejmują regulację odpowiedzi immunologicznej i udział w mechanizmach naprawczych DNA. To właśnie tutaj badacze upatrują przyczyny obserwowanych zależności.

Wiadomo, że procesy starzenia są bardzo skomplikowane, a odkryte powiązania to tylko jedna ze składowych całej „pajęczej sieci" interakcji. Naukowcy wierzą jednak, że ich odkrycie może pomóc w lepszym zrozumieniu, jak geny wpływają na procesy starzenia. Podkreśla się, że konieczne są dalsze badania na większych populacjach, w tym pozaeuropejskich.
 
Źródło: medicalnewstoday.com

Lek. Michał Adamczyk
Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
poprzedni artykuł