PUE – do czego służy?

PUE – do czego służy?
Na przełomie kilkudziesięciu lat nie sposób nie zauważyć, jakie zmiany i udoskonalenia dokonały się w różnych gałęziach gospodarki. Zmiany takie można również dostrzec w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, który udostępnił swoim klientom nowe narzędzie w postaci Platformy Usług Elektronicznych (PUE), umożliwiając osobom zainteresowanym, w tym także lekarzom, kontakt z Zakładem drogą elektroniczną.
Praca lekarza ma charakter indywidualny. Kariera w tej grupie zawodowej związana jest zazwyczaj ze szpitalem czy kliniką. Lekarz może pracować także w przychodni  lub otworzyć własną działalność, może też świadczyć pracę, mając wypłacane świadczenie emerytalne. Lekarz może więc występować zarówno w roli ubezpieczonego, jak i płatnika składek czy świadczeniobiorcy.
 
Platforma Usług Elektronicznych
 
Platforma Usług Elektronicznych to zestaw usług skierowanych do wszystkich klientów ZUS. Jej najważniejszym elementem jest portal internetowy pue.zus.pl. Dzięki tej wygodnej formie kontaktu z ZUS można zrealizować większość spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi bez konieczności wychodzenia z domu – przez Internet. PUE umożliwia klientom Zakładu uzyskanie informacji o ubezpieczeniach, świadczeniach i płatnościach, sprawdzenie swoich danych zamieszczonych na koncie w ZUS,  jak również złożenie oraz odebranie niezbędnych dokumentów czy rozliczenie składki.
 
Pomocą na portalu pue.zus.pl służy nam  Wirtualny Doradca. Posiada on szeroką wiedzę na temat systemu ubezpieczeń społecznych, ZUS i samej Platformy Usług Elektronicznych.
 
Jak korzystać z PUE?
 
Możliwość skorzystania z  usług PUE wiąże się z tym, że najpierw należy zarejestrować się na portalu pue.zus.pl. Podczas rejestracji otrzymuje się login i wybiera hasło do własnego profilu PUE. Dla bezpieczeństwa danych, do których dzięki temu profilowi uzyskuje się dostęp, trzeba jeszcze potwierdzić swoją tożsamość i dopiero wtedy profil PUE zostaje aktywowany. W tym celu należy osobiście odwiedzić jednostkę ZUS lub utworzony w terenie mobilny PUE-Room. Klienci, którzy posiadają profil zaufany ePUAP lub certyfikat kwalifikowany, mogą dokonać potwierdzenia tożsamości już podczas rejestracji na portalu pue.zus.pl bez konieczności wizyty w ZUS.
 
 Po dokonaniu rejestracji na pue.zus.pl i uwierzytelnieniu profilu PUE każdy użytkownik może m.in.:
 • sprawdzić swoje dane zapisane na indywidualnym koncie w ZUS,
 • śledzić stan swoich spraw i otrzymywać powiadomienia e-mail lub SMS,
 • wysyłać elektroniczne wnioski i otrzymywać odpowiedzi,
 • rezerwować wizyty w placówce ZUS.
 
Profil PUE można spersonalizować zgodnie ze swoimi potrzebami. Każdej grupie klientów został przypisany specjalny panel, który ułatwi załatwienie charakterystycznych dla nich spraw. Wyróżniamy następujące panele: panel dla ubezpieczonych, dla świadczeniobiorców, dla płatnika składek i panel dla lekarza.
 
Panel ubezpieczonych

W tym miejscu osoba ubezpieczona sprawdzi:
 • stan konta ubezpieczonego,
 • informacje o ubezpieczeniach, do których ją zgłoszono, oraz podstawie wymiaru składek wykazywanych przez pracodawcę,
 • kalkulator emerytalny, który wyliczy prognozowaną emeryturę,
 • zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny.
 
Panel dla świadczeniobiorców

Każdy  emeryt, rencista czy osoba pobierająca zasiłek może sprawdzić:
 • szczegółowe informacje o przyznanych i wypłacanych świadczeniach,
 • formularz PIT.

Panel  dla płatników składek

Przedsiębiorca w tej części PUE uzyska informacje o:
 • należnych składkach i wpłatach,
 • osobach zgłoszonych przez siebie do ubezpieczeń,
 • możliwości wydania zaświadczenia o niezleganiu w opłacaniu składek.
 • podpisywaniu i wysyłce dokumentów do ZUS.
 
Dla tej grupy klientów udostępniono na pue.zus.pl także aplikację ePłatnik (internetowy odpowiednik programu Płatnik), dzięki któremu przez Internet można m.in. zgłosić osoby do ubezpieczeń i rozliczyć składki.
 
Aplikacja ePłatnik umożliwia dostęp do danych w systemie informatycznym ZUS (dotyczących zarówno płatnika, jak i zgłoszonych przez niego ubezpieczonych), dzięki czemu podczas wypełniania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych można ustrzec się błędów i późniejszej konieczności ich korekty.
 
Tworzenie dokumentów w ePłatniku jest łatwe dzięki prostym w obsłudze kreatorom, które krok po kroku przeprowadzą przez niezbędne czynności. Należy wybrać odpowiedni kreator, który przeprowadzi każdego użytkownika przez czynności niezbędne do zgłoszenia danych, ich zmiany bądź korekty oraz do stworzenia odpowiednich dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych.
 
W module ePłatnik dostępne są następujące kreatory:             
 • obsługa płatnika,
 • obsługa ubezpieczonego,
 • obsługa rozliczenia,
 • obsługa członka rodziny,
 • obsługa dokumentów płatniczych,
 • obsługa dokumentów ZUS RMUA,
 • obsługa dokumentów ZUS IWA,
 • obsługa dokumentów ZUS ZSWA.
   
W aplikacji ePłatnik znajduje się również:
 • rejestr ubezpieczonych – płatnik sprawdzi w nim dane wszystkich osób fizycznych, które są aktualnie zgłoszone do ubezpieczeń bądź były zgłoszone w przeszłości,
 • dokumenty ubezpieczeniowe – w tej części można przeglądać dokumenty robocze, zatwierdzone i wysyłane, a także ręcznie wypełnić formularz dokumentu ubezpieczeniowego,
 • kartoteka płatnika – zawiera szczegółowe informacje na temat płatnika składek. Można tu dokonywać synchronizacji danych, korygować je, nanosić zmiany czy nawet wyrejestrować płatnika składek.
Z ePłatnika korzystać mogą przedsiębiorcy zatrudniający do 100 pracowników.
 
Panel dla lekarza
 
Platforma Usług Elektronicznych udostępnia również panel dla lekarza, który planowany jest w dwóch wersjach. W wersji podstawowej, która funkcjonuje obecnie, lekarz może przeglądać wystawione przez siebie zaświadczenia lekarskie. Dodatkowo lekarz, który posiada profil zaufany, może zmieniać poprzez PUE swoje dane i miejsce wykonywania zawodu.
 
Przygotowywana jest ponadto wersja rozszerzona panelu, którą będą e-zwolnienia. Projekt ten zakłada jednoczesne informowanie ubezpieczonego, płatnika oraz ZUS o wystawionym zwolnieniu w momencie, w którym faktycznie został wystawiony dokument. Dane osoby, której dotyczy zwolnienie i jej płatnika, pobierane będą z bazy danych KSI ZUS. Lekarz będzie miał także możliwość sprawdzenia, czy dana osoba jest zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego.
 
Platforma Usług Elektronicznych to również Centrum Obsługi Telefonicznej. Za jej pomocą można zasięgnąć informacji np. o danych zgromadzonych na indywidualnym koncie, zarezerwować wizytę w placówce czy złożyć niektóre wnioski, niewymagające podpisu elektronicznego. Przed przekazaniem jakichkolwiek spersonalizowanych informacji nastąpi uwierzytelnienie osoby dzwoniącej (niezbędne jest podanie identyfikatora i PIN).
 
Część usług jest dostępna przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem automatycznego telefonicznego systemu informacyjnego:
801-400-987 dla tel. stacjonarnych
22 560-16-00 także dla tel. komórkowych
Skype: zus_centrum_obslugi_tel
e-mail: cot@zus.pl
 
Kolejnym elementem Platformy Usług Elektronicznych jest system kierowania ruchem na salach obsługi klientów. Umieszczone tam dyspensery pozwalają wybrać rodzaj sprawy i wydają bilet do właściwego stanowiska obsługi klientów. Duże ekrany multimedialne wskazują stanowisko, przy którym można załatwić swoją sprawę, oraz podają najważniejsze informacje i aktualności dotyczące ubezpieczeń społecznych. System umożliwia także skorzystanie z rezerwacji wizyty dokonanej poprzez portal pue.zus.pl.
 
W trosce o satysfakcję klienta już 157 placówek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyposażono w wielofunkcyjne urzędomaty. Są to samoobsługowe urządzenia posiadające dwa dotykowe ekrany, klawiaturę, dwie drukarki, skaner oraz system głosowy.
 
Urzędomaty potocznie zwane „zusomatami” są dostępne dla klientów ZUS 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu. Umożliwiają złożenie wniosku w ZUS zarówno w formie papierowej (format A4), jak i elektronicznej. Stąd też w swoim wyposażeniu posiadają zarówno komputer, jak i podajnik dokumentów. Każdy dokument składany przez klienta przekazywany jest do placówki ZUS w formie papierowej i elektronicznego skanu. Zusomat umożliwia dostęp zarówno do portalu PUE (czyli do indywidualnych profili), jak i do strony internetowej ZUS. W każdej chwili istnieje też możliwość połączenia z Centrum Obsługi Telefonicznej – umożliwiają to wbudowane w zusomat słuchawki telefoniczne. Z urządzenia bez przeszkód mogą korzystać osoby na wózkach inwalidzkich. Możliwość taką daje drugi z monitorów, który ulokowany jest na wysokości wózka.
 
Dlaczego warto mieć profil na PUE?
 
Nie można przecenić możliwości, jakie dziś stwarza nam Internet. Jest obecny w naszym życiu każdego dnia, szczególnie chętnie z tego kanału komunikacji korzystają ludzie młodzi, a to właśnie oni najczęściej zakładają małe firmy.
 
Platforma Usług Elektronicznych to narzędzie wygodne i oszczędzające czas, pozwalające zrealizować większość spraw związanych z ubezpieczeniami bez konieczności wychodzenia z domu. Warto więc zdecydować się na tę jedną wizytę w ZUS, założyć profil na pue.zus.pl, aby później sprawniej, łatwiej i szybciej załatwiać wiele spraw przez Internet.
 
Magdalena Sobiak
Stanowisko ds. komunikacji i edukacji
Wydział Organizacji i Analiz
I Oddział ZUS w Poznaniu
tel. 61 841 61 36
kom. 502 008 680