Prewencja rentowa z ZUS

Prewencja rentowa z ZUS
Pytanie:
Pacjent otrzymał skierowanie na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kto może pacjentowi wystawić zwolnienie lekarskie na ten wyjazd?
Odpowiedz:
Lekarz POZ może wystawić pacjentowi zaświadczenie lekarskie, jeżeli ten wyjeżdża na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji ZUS. Lekarz orzecznik ZUS może również orzec o potrzebie rehabilitacji leczniczej, wykonując kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby oraz podczas wystawiania zaświadczeń lekarskich, a także w trakcie przedłużania okresu pobierania zasiłku chorobowego.

Warto zaznaczyć, że pełny koszt rehabilitacji, uwzględniający w szczególności koszty leczenia, zakwaterowania i żywienia pokrywa ZUS. Jednostka refunduje również koszty dojazdu do ośrodka rehabilitacyjnego z miejsca zamieszkania i z powrotem – do wysokości ceny biletu najtańszego środka komunikacji publicznej. ZUS realizuje zadania w zakresie prewencji rentowej, w tym dotyczące rehabilitacji leczniczej na podstawie art. 69 ustawy z dn. 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1442 ze zm.).
 
Po złożeniu skierowania do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania oddziału NFZ i zakwalifikowaniu do odpowiedniego sanatorium pacjent informowany jest o czasie oczekiwania na wyjazd, o który się ubiegał. Jest to zatem punkt odniesienia przy planowaniu urlopu wypoczynkowego z wyprzedzeniem. Wyjątkiem jest forma leczenia oraz rehabilitacji dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym, gdzie pobyt odbywa się w ramach zwolnienia lekarskiego, które po zakończeniu leczenia wystawia świadczeniodawca. Warto wiedzieć, że w przypadku osób pracujących pobyt w placówce uzdrowiskowej odbywa się w ramach urlopu wypoczynkowego.
 
Prewencja rentowa skierowana jest do osób:

1) podlegających ubezpieczeniom społecznym, zagrożonych całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy,
2) uprawnionych do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego,
3) pobierających rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy.
Warto zaznaczyć, że rehabilitacja lecznicza obejmuje kierowanie ubezpieczonych zagrożonych całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy oraz osób uprawnionych do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego do ośrodków rehabilitacji.

Rehabilitacja lecznicza może odbywać się zarówno w ośrodkach własnych ZUS, jak również w innych ośrodkach, w których ZUS wykupił usługi rehabilitacyjne. Podobnie badania i analizy przyczyn niezdolności do pracy ZUS może prowadzić we własnym zakresie, ale może również zlecić ich przeprowadzenie.
 
Podstawa prawna:
Ustawy z dn. 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1442 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 24 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. z 2012 r. Nr 8, poz. 971)

Przemysław Gogojewicz
Kancelaria Usług Prawnych Gogojewicz & Współpracownicy
Radcy Prawni i Doradcy Podatkowi
 
 
poprzedni artykuł