Leczenie cukrzycy u dzieci

Edukacja diabetologiczna pacjenta i członków rodziny pełni zasadniczą funkcję w leczeniu cukrzycy w warunkach domowych. Wszystkie osoby zajmujące się pacjentem powinny przejść edukację diabetologiczną, zdobyć umiejętność wstrzykiwania insuliny, monitorowania stężenia glukozy i radzenia sobie z ostrymi powikłaniami choroby.

Mukowiscydoza

Mukowiscydoza jest najważniejszą chorobą genetyczną rasy kaukaskiej. W Polsce stwierdza się 1 zachorowanie na 4400 noworodków.

Związana jest z mutacją genu kodującego białko CFTR, które pełni rolę kanału chlorkowego w komórkach nabłonka gruczołów wydzielania zewnętrznego. Powoduje to odwodnienie śluzu i upośledzenie klirensu śluzowo-rzęskowego.

Ciąża u kobiet z chorobą układu krążenia

Choroby układu krążenia są przyczyną od 10% do 15% powikłań podczas ciąży.

Optymalnym rozwiązaniem dla kobiet z chorobą układu krążenia rozpoznaną jeszcze przed okresem ciąży jest podjęcie pełnej diagnostyki kardiologicznej, która pozwala ocenić wydolność układu krążenia, jak również określić możliwe zagrożenia dla matki i płodu.

Dystrofia mięśniowa Duchenne’a

Jest to najcięższa i najczęstsza postać dystrofii mięśni. Występuje u 300 na milion nowo narodzonych chłopców.

Jedną trzecią przypadków stanowią nowe mutacje. Chorują chłopcy, chociaż i ta postać dystrofii czasem nie omija kobiet.

Leczenie osób w starszym wieku

Starość nie jest chorobą. Jednak zachodzące w procesie starzenia postępujące w czasie zmiany inwolucyjne powodują osłabienie mechanizmów adaptacyjnych, pozwalających na utrzymanie homeostazy.

Wystarczy niewielki stres, nieco większy wysiłek, drobna infekcja, aby utrzymująca się jeszcze równowaga w organizmie uległa zaburzeniu i rozwinęła się choroba o znacznie cięższym przebiegu niż w młodym wieku, z następowymi powikłaniami, prowadzącymi do kalectwa lub śmierci.

Odkleszczowe zapalenie mózgu

W fazie zwiastunowej objawy są nieswoiste i zwykle przypominają grypę.

W fazie objawowej choroba najczęściej przebiega w postaci zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych lub zapalenia mózgu, a rzadziej jako zapalenie rdzenia kręgowego. Potwierdzeniem rozpoznania jest wykrycie swoistych przeciwciał w surowicy lub płynie mózgowo-rdzeniowym. Leczenie przyczynowe nie jest dostępne. Najskuteczniejszą metodą profilaktyki są szczepienia.

Ocena stanu odżywienia dzieci

Monitorowanie i ocena rozwoju dziecka powinny być integralną częścią badania przedmiotowego dziecka.

Systematyczna ocena stanu odżywienia, który jest wykładnikiem podaży, trawienia, wchłaniania i wykorzystywania składników odżywczych, pozwala na odpowiednio wczesne wykrycie zaburzeń i wdrożenie właściwego postępowania profilaktycznego lub diagnostyczno-leczniczego. Zaburzenia stanu odżywienia zakłócają procesy wzrostu i dojrzewania. Często są one pierwszym, a czasami jedynym objawem choroby przewlekłej lub zaniedbania w rodzinie.

Migrena

Nie wiadomo ani co powoduje napad, ani skąd płynie rozkaz do jego rozpoczęcia, ani gdzie znajduje się ośrodek zarządzający tą chorobą.

Dlaczego na spadek serotoniny reagują naczynia raz po jednej, a raz po drugiej stronie, i tylko te a nie inne, jaki defekt genetyczny jest odpowiedzialny za powstanie napadów..., i jest jeszcze wiele innych niewiadomych, stanowiących temat licznych badań naukowych i zadań na przyszłość.

Nowotwory płata czołowego

Zróżnicowana symptomatologia zależna od umiejscowienia nowotworu.

Nowotwory rosnące w przedniej części płata wpływają przede wszystkim na zachowanie i stan psychiczny chorych. Pojawiają się zniesienie inicjatywy, niechęć do działania, apatia i abulia.

Zakażenia układu moczowego u dzieci. Rozpoznawanie, leczenie i profilaktyka

Profesor Danuta Zwolińska mówi o zmianach dotyczących diagnostyki i leczenia ZUM.

W ciągu ostatniego dziesięciolecia poglądy dotyczące diagnostyki i leczenia ZUM, zwłaszcza u niemowląt i małych dzieci, uległy istotnej zmianie, choć i te są przedmiotem kontrowersji. Obecne zalecenia obejmują m.in.: ograniczenie wykonywania inwazyjnych procedur diagnostycznych (cystouretrografia moikcyjna), zmianę postępowania terapeutycznego w odniesieniu do czasu trwania antybiotykoterapii i drogi podania leku, a także wskazań do stosowania profilaktyki przeciwbakteryjnej. Pojawiły się również kryteria rozpoznania ZUM w zależności od metody pobrania moczu do badania bakteriologicznego.