Leczenie cukrzycy u dzieci

Edukacja diabetologiczna pacjenta i członków rodziny pełni zasadniczą funkcję w leczeniu cukrzycy w warunkach domowych. Wszystkie osoby zajmujące się pacjentem powinny przejść edukację diabetologiczną, zdobyć umiejętność wstrzykiwania insuliny, monitorowania stężenia glukozy i radzenia sobie z ostrymi powikłaniami choroby.

Przeciw homeopatii i pseudonauce

Na medycynie w Polsce zna się każdy. I na dodatek każdy zna się najlepiej.

Mamy wiele narodowych obsesji. Jedną z nich jest zdrowie. I nie byłoby w tym nic złego, gdybyśmy potrafili mądrze wybrać lub gdybyśmy zaufali tym, którzy o zdrowiu i chorobie wiedzą najwięcej – lekarzom. Książki i poradniki „medyczne” znajdziemy w każdej księgarni. Tysiące audycji radiowych i programów telewizyjnych poświęconych jest medycynie i różnym metodom „leczenia”. To nic, że z medycyną i zdrowiem nie mają one nic wspólnego.

Mukowiscydoza

Mukowiscydoza jest najważniejszą chorobą genetyczną rasy kaukaskiej. W Polsce stwierdza się 1 zachorowanie na 4400 noworodków.

Związana jest z mutacją genu kodującego białko CFTR, które pełni rolę kanału chlorkowego w komórkach nabłonka gruczołów wydzielania zewnętrznego. Powoduje to odwodnienie śluzu i upośledzenie klirensu śluzowo-rzęskowego.

Ciąża u kobiet z chorobą układu krążenia

Choroby układu krążenia są przyczyną od 10% do 15% powikłań podczas ciąży.

Optymalnym rozwiązaniem dla kobiet z chorobą układu krążenia rozpoznaną jeszcze przed okresem ciąży jest podjęcie pełnej diagnostyki kardiologicznej, która pozwala ocenić wydolność układu krążenia, jak również określić możliwe zagrożenia dla matki i płodu.

Dystrofia mięśniowa Duchenne’a

Jest to najcięższa i najczęstsza postać dystrofii mięśni. Występuje u 300 na milion nowo narodzonych chłopców.

Jedną trzecią przypadków stanowią nowe mutacje. Chorują chłopcy, chociaż i ta postać dystrofii czasem nie omija kobiet.

Leczenie osób w starszym wieku

Starość nie jest chorobą. Jednak zachodzące w procesie starzenia postępujące w czasie zmiany inwolucyjne powodują osłabienie mechanizmów adaptacyjnych, pozwalających na utrzymanie homeostazy.

Wystarczy niewielki stres, nieco większy wysiłek, drobna infekcja, aby utrzymująca się jeszcze równowaga w organizmie uległa zaburzeniu i rozwinęła się choroba o znacznie cięższym przebiegu niż w młodym wieku, z następowymi powikłaniami, prowadzącymi do kalectwa lub śmierci.